De – Creatiefabriek

Supporting people to make positive changes

De – Creatiefabriek is een creatieve, energieke en actiegerichte onderneming. Als ‘out of the box’ denkende sociaal creatief creatief agoog geef ik trainingen en/of supporting aan projecten, groepen, teams en mensen: die op wat voor manier dan ook positief in beweging willen komen, omdat er op een andere manier verandering nodig is of het zichtbaar maken van (groei)capaciteiten, vermogen en kracht.

De trainingen richten zich op: persoonlijke-, sociale- en creativiteitsontwikkeling.

Projecten zijn gericht op welzijns- of vormingswerk met bepaalde groepen, in wijken, op de werkvloer of een wijk/omgeving.

Het werk richt zich:

  • op het aanjagen en motiveren van groepen/teams/mensen
  • op creativiteitsontwikkeling, creatief denken
  • op het in beweging brengen van een ‘situatie’, mensen of projecten (en zo waar nodig losmaakt wat vastzit)
  • op ontdekken en inzetten van eigen vermogen en persoonlijke duurzaamheid
  • op het ontwikkelen van een positieve mindset en veranderingsmogelijkheden
  • soms ook op confronteren
  • patronen doorbreken en het oprekken van de comfortzone

De – Creatiefabriek kan bijvoorbeeld worden ingezet bij verandertrajecten, empowermenttrainingen, welzijnswerk en –projecten.

Door jarenlange ervaring met verschillende leeftijds- en doelgroepen in verschillende settingen ben ik in staat om bij iedere teamsamenstelling, individuele deelnemer, binnen en met groepen, het beste uit zichzelf naar boven te halen en om en in te zetten tot actie.

De – Creatiefabriek onderscheidt zich in haar werk door haar energieke inzet, resultaatgerichtheid en de inzet van creativiteit/creatief denken.

Anders (creatief) denken  =  Anders doen   =   Andere uitkomst

Heb ik je nieuwsgierig en enthousiast gemaakt? Neem gerust en vrijblijvend contact op dan denken we in creatieve mogelijkheden.